top of page

INTEGRITETSPOLICY

 

Persgårdens Ekologiska AB har för avsikt att skydda och respektera din integritet. Denna policy anger vilken grund som alla personuppgifter vi samlar in från dig, eller som du ger oss, behandlas av oss. Vänligen läs följande noggrant för att förstå vår praxis om personuppgifter och hur vi behandlar dessa.

 

Genom att besöka webbplatsen, öppna en av våra sociala mediesidor och / eller använda Tjänsterna accepterar du de metoder som beskrivs i denna policy.

 

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

 

Den typ av information vi samlar in från dig beror på vilken typ av interaktion du har med oss. I stort sett kan de typer av personuppgifter som vi samlar innehålla:

 

 • Ditt för- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer och detaljerna i de transaktioner som du utfört i samband med de produkter du köpt.

 • Personuppgifter som du tillhandahåller genom att fylla i formulär på webbplatsen, inklusive om du anmäler dig för att få vårt nyhetsbrev eller delta i något av oss annonserade event, begära information eller delta i någon tävling eller marknadsföring.

 • Om du registrerar eller skapar konto hos oss, måste du ange dina inloggningsuppgifter och lösenord.

 • Information som finns i meddelanden när du skickar in på våra sociala medier sidor.

 • Information som finns i meddelanden som du skickar till oss via mail eller webbplatsen.

 

2. Hur samlar vi in ​​personuppgifter?

 

Vi kan hämta personuppgifter från dig på olika sätt, inklusive följande:

 

 • när du skapar ett konto hos Persgårdens Ekologiska AB

 • när du besöker vår hemsida och någon annan webbsida som vi äger och hanterar

 • när du ger information i ditt konto eller hanterar / ändrar din kontoinformation

 • när du  kontakta oss via telefon, email, post eller via webbplatsen

 • när du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller reklammaterial eller registrerar dig på en adresslista

 

3. Hur använder vi personuppgifter?

 

Vi använder information som vi samlar i samband med dig för våra legitima intressen enligt följande:

 

 • att utföra våra skyldigheter som följer av avtal som ingåtts mellan dig och oss och förse dig med den information, produkter och tjänster som du begär av oss

 • att ge dig information om andra produkter vi erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om, där du har samtyckt till att bli kontaktad för sådana ändamål

 • förse dig med våra nyhetsbrev där du har prenumererat på vårt nyhetsbrev

 

4. Email/ Nyhetsbrev

 

Den här webbplatsen har möjlighet att samköras med ett nyhetsbrevs som informerar användaren om produkter och tjänster som tillhandahålls av denna webbplats. Användare kan då välja att prenumerera via en onlineautomatiserad process om de vill göra det, men gör det enligt eget gottfinnande. Vissa prenumerationer kan skapas manuellt genom skriftlig överenskommelse med användaren. Prenumerationer hanteras i enlighet med sekretess- och elektroniska kommunikationsföreskrifterna GDPR 2018. Prenumeranter ges möjlighet att när som helst avregistrera via ett automatiserat system.

Denna process beskrivs vid sidfoten av varje e-postkampanj.

 

5. Plattformar för Sociala Media

 

Kommunikation, engagemang och åtgärder som vidtas via externa sociala medieplattformar som vi deltar på är underkastade villkoren samt sekretesspolicyn för de sociala medierna.

Den här webbplatsen kan använda sociala delningsknappar som hjälper till att dela webbinnehåll direkt från våra webbsidor till den aktuella sociala medieplattformen. Observera att dessa sociala medier-plattformar har sin egen integritetspolicy, och vi tar inget ansvar eller ansvar för dessa policyer.

 

6. Hur skyddar vi personuppgifter?

 

All information du lämnar till Persgårdens Ekologiska AB lagras på säkra servrar.

Persgårdens Ekologiska AB vidtar åtgärder för att förstöra eller avidentifiera personuppgifter när informationen inte längre behövs för något syfte som det kan användas eller avslöjas av oss och vi är inte längre skyldiga

enligt lag att behålla informationen.

 

7. Dina rättigheter

 

Du har rätt att få tillgång till personuppgifter som hålls relaterade till dig och du kan be oss att korrigera eller ta bort all information du tycker är felaktig. Förfrågningar i det här avsnittet ska skickas via e-post eller genom att skriva till oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i slutet av denna policy.

 

8. Ändringar av denna policy

 

Persgårdens Ekologiska AB granskar och ändrar sin integritetspolicy från tid till annan. Eventuella förändringar som vi gör i framtiden kommer att läggas ut på denna sida och, vid behov, meddelas dig via e-post.

 

9. Kontakta oss

 

Om det finns några frågor angående denna sekretesspolicy kan du kontakta oss via följande adress;

Persgårdens Ekologiska AB

Stigby Persgård 2, 560 34 Visingsö

E-post: info@persgarden.se

bottom of page